Als balcons es sol instal·lar el sistema de toldo de teló o stor, que baixa verticalment i és subjecta del sostre del balcó, fins arribar a la barana on es fixa amb un braç que te dues posicions:

 

Posició 1.- Enganxat a la barana i que un cop tensat fa com si fos una pantalla per protegir-nos al màxim del sol i minimitza els moviments en cas de fer vent.

 

Posició 2.-  És separat de la barana mitjançant el braç que ens permet pujar el tendal fins aixecar-lo per sobre de la barana o baixar-lo, el que facilita la circulació de l’aire.

 

Als laterals del balcó és pot instal·lar un altre tendal de les mateixes característiques, o una cortina.

 

També és pot instal·lar un petit cofre lateral plegable.