Tapi durant l'hivern la piscina de fulles i altres objectes, facilitant la neteja de l'aigua quan torni l'estiu i fent de protecció pels nens